Reklama

reklama

Reklama to podstawa sukcesu przedsiębiorstwa i rozpowszechniania idei. Przy tak ogromnej konkurencji, a przy tym świadomości odbiorców, ich odporności na formy reklamowe oraz mnożeniu nośników przekazu, sztuka ta staje się coraz trudniejsza.

Historia reklamy sięga czasów starożytnych. Już wtedy pojawiały się napisy na ścianach budynków, szyldy czy hasła wykrzykiwane przez handlarzy. Przyczyniło się to do powstania pierwszej w historii formy reklamy, czyli reklamy ustnej. Forma pisemna pojawiła się w starożytnej Grecji za sprawą spisanych informacji traktujących o wydarzeniach z dziedziny sportu i kultury. Ostateczna rewolucja nastąpiła po wynalezieniu druku – od tamtej pory możemy podziwiać reklamy prasowe. Jak to wyglądało w Polsce? W 1925 roku profesor Olgierd Langer rozpoczął, jako pierwszy w naszym kraju, cykl wykładów o reklamie w Wyższej Szkole dla Handlu Zagranicznego we Lwowie. Od 1983 roku w Polsce zaczął się rozwijać rynek reklamy komercyjnej, którego rozwój przekroczył najśmielsze oczekiwania naukowców z początku tego zjawiska.

Jaki cel stawiamy reklamie? Przede wszystkim skuteczne oddziaływanie na odbiorcę. Żeby wzmocnić siłę przekazu można stosować wiele metod, takich jak operowanie treściami wartościowymi i edukacyjnymi, które rozprzestrzeniają się wirusowo lub wywoływanie skandali, które wzbudzają masowe zainteresowanie. W dzisiejszych czasach wszystkie chwyty dozwolone – trzeba tylko dostosować przekaz do odbiorcy i panujących trendów.

Dodaj komentarz