Misje nie tylko w krajach trzeciego świata

Prawdopodobnie większość ludzi słysząc hasło „misje oblackie”, utożsamia je z działalnością charytatywną misjonarzy, skierowaną w stronę państw trzeciego świata, głównie Afryki. Jakkolwiek doniosła jest praca misjonarzy, stanowiąca na przykład wolontariat misyjny skupiony na dzieciach w Afryce, to jednak nie są to jedyne zadania, których się podejmują.

Misje oblackie w Polsce

misje oblackieNiewiele osób wie, że misje oblackie obejmują także działalność charytatywną, prowadzoną w Polsce. Oblaci posiadają wiele placówek, które można podzielić na kilka kategorii. Placówki formacyjne, które mają funkcję edukacyjną, czyli wprowadzają w życie zakonne tych, który poczuli powołanie. Należą do nich Nowicjat w Bielinach oraz Wyższe Seminarium Duchowne w Obrze. Kolejną kategorią są placówki sanktuaryjne, związane z miejscem szczególnego kultu – jest to Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Bielinach oraz Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej w miejscowości Kodeń. Trzecią kategorię stanowią placówki rekolekcyjne, których misjonarze oblaci specjalizują się w głoszeniu słowa Bożego. W ramach tego typu możemy mówić o rekolekcjach otwartych (parafialnych lub szkolnych) oraz rekolekcjach zamkniętych (przeznaczonych wyłącznie dla określonych grup – księży, sióstr zakonnych, członków stowarzyszeń i ruchów kościelnych). Ostatnim rodzajem placówek są natomiast te parafialne, skupione wokół jednej społeczności, zamieszkującej ten sam obszar.

Misje oblackie pomagające dzieciom w Afryce są niezwykle istotne. Nie można jednak zapominać, że oblaci prowadzą je również w państwach europejskich, w tym w Polsce. Działalność tych placówek jest równie istotna, a bez pomocy osób świeckich, ludzi dobrego serca, nie będą mogli istnieć. Warto zatem pomagać misjom.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: http://misyjne.pl