Harmonogramy szkoleń wstępnych z BHP

Zagadnienie bezpieczeństwa i higieny pracy jest bardzo istotne z punktu widzenia stosunku pracy. Z uwagi na to ustawodawca wprowadził obligatoryjny obowiązek odbywania szkoleń. Może to nastąpić albo w miejscu świadczenia pracy albo poprzez oddelegowanie pracownika do specjalistycznej i profesjonalnej firmy szkoleniowej zajmującej się bhp.

Obowiązkowe szkolenie wstępne dla pracowników z BHP

szkolenia wstępne bhpFormy kształcenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są bardzo różnorodne i mogą przybrać postać: seminariów, kursów czy właśnie szkoleń. Te ostatnie są najpopularniejsze i możemy je podzielić na szkolenia wstępne BHP, czyli dla pracowników rozpoczynających świadczenie pracy oraz okresowe, czyli dla osób już zatrudnionych, które muszę odświeżyć wiedzę na temat BHP. Zarówno jedne, jak i drugie szkolenia są obowiązkowe a ich obligatoryjny charakter wynika z regulacji prawnych. Jak już wspomniano szkolenia wstępne organizowane są przed przystąpieniem do pracy. Każdy pracownik przed wejściem do miejsca pracy powinien zostać przeszkolony z podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ryzyk i zagrożeń, które mogą wystąpić w miejscu pracy. Szkolenia są bardzo ważnym elementem podczas wykonywania pracy, bo właśnie dzięki nim pracownik dowie się jak zachować się w trakcie pożaru czy wypadku w pracy. Poza tym uzyska informacje o warunkach pracy i o ewentualnych możliwości zniwelowania skutków zagrożeń. Także śmiało można stwierdzić, że bhp jest bardzo ważnym zagadnieniem podczas wykonywania pracy.

Z uwagi na powyższe każdy pracownik powinien dobrze zapoznać się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to nie tylko ważne dla niego samego ale również dla innych pracowników i zakładu pracy. Także dobrze jest wybrać solidną i rzetelną firmę, która przeprowadzi szkolenie w sposób zrozumiały i przystępny.